Kynologický klub při JCU vznikl v roce 1997. Zajišťuje studenty a zaměstnance univerzity, kteří se věnují výcviku psů. Členové klubu mají možnost využívat kotce klubu k ustájení svých psů. Klub je z části dotován Českou asociací akademických technických sportů, která poskytuje příspěvky na chod klubu, chovatelské potřeby, kurzy, školení apod. 

Věnujeme se především obedienci, pachovým pracem, obranám a celkem novému kynologickému sportu s názvem flyball. 

 č. účtu: 577303399/0800 

ICO: 62534076

DIC: CZ62534076